Bookmark

新語・流行語大賞:「政権交代」「脱官僚」に「実物大ガンダム」60候補発表

知らない言葉が沢山ありすぎる。

コメントを残す